Czym są Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne?

Data aktualizacji:
21 maj 2024
Data publikacji:
15 kwi 2024
Czas czytania: 3 minuty

Spis treści:

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) to spisany zakres regulacji w spedycji. Został stworzony przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL). Regulacje dotyczą praw i obowiązków spedytora oraz zleceniodawcy transportu np. importera lub eksportera. Nie stanowią źródła prawa, a jedynie są dobrowolnym porozumieniem między stronami. Dzięki OPWS przewożenie ładunków staje się bardziej przejrzyste i bezpieczne, a uczestnicy rynku mogą korzystać z tych samych ujednoliconych zasad. Regulacje zostały utworzone na bazie kodeksu cywilnego i dostosowane do rynku spedycji i transportu. 

Jeśli chciałbym przeczytać całe OPWS kliknij tu: link

Czym jest PISiL? 

Polska Izba Spedycji i Logistyki to zrzeszenie przedsiębiorców mających wpływ na rynku spedycji krajowej i międzynarodowej, logistyki, agencji celnych oraz innych mających związek z obrotem towarów. 

Organizacja ma na celu sprawowanie kontroli nad rynkiem spedycyjnym poprzez działania takie jak udział w tworzeniu aktów prawnych, pomoc w rozwiązywaniu sporów oraz reprezentowanie interesu członków PISiL. Aby dołączyć do stowarzyszenia należy spełnić określone warunki przewidziane przez PISiL. 

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne- czym są ?

OPWS to zbiór zasad i regulacji między spedytorem, a podmiotem zlecającym transport. W skład OPWS wchodzą 38 paragrafów, które szczegółowo regulują kwestie związane z realizacją spedycji, włączając w to: odpowiedzialność, wynagrodzenie, ubezpieczenie,procedury reklamacyjne, rozstrzyganie sporów, zastaw i zatrzymanie kontenera oraz wiele innych. 

Przykładowo na podstawie OPWS odpowiedzialność odszkodowawcza spedytora ograniczona jest do 2 SDR za 1 kg wagi brutto przesyłki, nie przekraczając łącznej kwoty 50 000 SDR za zdarzenie. Wartość 1 SDR to aktualnie ok. 5.5 zł.  Spedytor nie ma także obowiązku ubezpieczenia przesyłki, o ile nie uzgodnił tego z zleceniodawcą. W przypadku zdarzenia, które doszło ze szkody spedytora możemy się spodziewać odszkodowania w kwocie 11 zł za kg ładunku ! Z tego względu zawsze warto dokupić dodatkowe ubezpieczenie. 

Co reguluje OPWS? 

 • Definicje: Precyzyjnie określają terminy i pojęcia używane w ramach umowy spedycji, zapewniając jasność interpretacji.
 • Przepisy ogólne: Określają ogólne zadania i obowiązki spedytora, włączając w to standardy postępowania oraz zasady współpracy z zleceniodawcą.
 • Oferta: Ustalają warunki oferty, w tym stawki, terminy jej obowiązywania oraz zasady zmian w ofercie.
 • Umowa spedycji: Definiują zakres zadań spedytora oraz określają moment zawarcia umowy i jej skutki prawne.
 • Zlecenie spedycyjne: Określają formę realizacji zlecenia, zakres obowiązków i odpowiedzialności stron, a także warunki wykonania.
 • Wykonanie zlecenia: Regulują kwestie związane z ryzykiem, obrotem dokumentami, bezpieczeństwem ładunku oraz terminowością wykonania zlecenia.
 • Ubezpieczenia: Określają warunki zawarcia ubezpieczenia cargo w ramach umowy spedycji.
 • Przeszkody w wykonywaniu czynności spedycyjnych: Regulują postępowanie w przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających wykonanie zlecenia.
 • Wynagrodzenie spedytora, zwrot poniesionych kosztów: Ustalają zasady wynagrodzenia za wykonaną usługę oraz zasady zwrotu dodatkowych wydatków.
 • Odpowiedzialność spedytora: Określają zakres i warunki odpowiedzialności spedytora za szkody wyrządzone w trakcie realizacji zlecenia.
 • Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności spedytora: Wskazują sytuacje, w których spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody.
 • Reklamacje: Określają procedury reklamacyjne w przypadku niezgodności z wykonaniem umowy spedycji.
 • Prawo zastawu i zatrzymania: Regulują prawa spedytora do zastawu i zatrzymania przesyłki w określonych sytuacjach.
 • Przedawnienie: Określają terminy przedawnienia roszczeń wynikających z umowy spedycji.
 • Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe: Wskazują procedury rozstrzygania sporów oraz właściwe prawo obowiązujące w przypadku ewentualnych konfliktów.

Oceń stronę

0 / 5 Ocena strony: 0 Liczba ocen: 0

Twoja ocena strony:

Powiązane artykuły

Zapoznaj się z innymi artykułami wyjaśniającymi kwestie importu i transportu z Chin.

09 maj 2024
Czas czytania: 3 minuty

Katar jest jednym z najbogatszych krajów na świecie. Swoje bogactwo zawdzięcza wielkim złożom ropy naftowej oraz gazu ziemnego. PKB Kataru według danych Banku Światowego w 2021 r....

09 cze 2023
Czas czytania: 4 minuty

Przy sprowadzaniu towaru z Chin musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku VAT oraz cła. Aby legalnie wprowadzić towary z Chin do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej...

21 lis 2023
Czas czytania: 6 minut

W roku 2022 wartość produktu krajowego brutto (PKB) Wietnamu wyniosła około 406,45 miliarda dolarów amerykańskich, a przewiduje się, że do 2028 roku wzrośnie do 725,5 miliarda USD....

Link artykułu został skopiowany.

Chcesz otrzymywać wartościowe informacje na temat importu z Chin?

Subskrybując nasz newsletter raz w tygodniu będziesz otrzymywał najnowsze informacje na temat importu z Chin
Newsletter
menu
>