Czym jest ubezpieczenie OCP?

Data aktualizacji:
17 kwi 2024
Data publikacji:
17 kwi 2024
Czas czytania: 4 minuty

Spis treści:

Transport towarów jest integralną częścią światowej gospodarki, ponieważ codziennie różnymi środkami transportu przewożone są miliony ton ładunku. Jednak pomimo staranności w życiu jak to w życiu, a co więcej w branży transportu niekiedy dochodzi do wypadków i uszkodzeń. W tym miejscu wchodzi w grę ubezpieczenie ładunku. Konkretnie jest to rodzaj ubezpieczenia ładunku, znany jako ubezpieczenie OCP (Owner's/Operator's Commercial Liability), jest to polisa, którą wykupuje przewoźnik i chroni w przypadku uszkodzenia, kradzieży lub innych zdarzeń związanych z towarem. Nie jest polisą obowiązkową i przewoźnik może dobrowolnie wykupić to ubezpieczenie. Z tego względu, niektóre firmy decydują się na współpracę z przewoźnikami, którzy posiadają polise OCP. 

Czy ubezpieczenie OCP jest obowiązkowe? 

Zakup ubezpieczenia OCP nie jest obowiązkowe. Przewoźnicy sami decydują o zakupie polisy.  W praktyce jednak firmy spedycyjne i klienci wymagają od przewoźników posiadanie OCP i często jest to warunek konieczny do zrealizowania transportu. 

Przed czym chroni ubezpieczenie przewoźnika OCP 

 • Uszkodzenie, zniszczenie, kradzież lub pożar ładunku: ubezpieczenie OCP chroni przed stratami wynikającymi z uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży lub pożaru towaru przewożonego przez firmę transportową. W przypadku wystąpienia tych zdarzeń, ubezpieczyciel pokrywa poniesione straty.
 • Opóźnienie dostawy towarów: polisa OCP może również obejmować opóźnienia w dostawie towarów, zapewniając odszkodowanie dla klientów w przypadku niewywiązania się z terminów dostawy.
 • Awaria agregatu chłodniczego: ubezpieczenie OCP może rozszerzać ochronę na wypadek awarii agregatu chłodniczego, który jest kluczowy w transporcie towarów wymagających utrzymania określonej temperatury. W przypadku uszkodzenia chłodni, ubezpieczyciel pokrywa straty wynikłe z uszkodzenia ładunku.
 • Brak ważnego badania technicznego pojazdu: polisa OCP może chronić przed stratami spowodowanymi uszkodzeniem ładunku w przypadku, gdy pojazd nie posiada ważnego badania technicznego.
 • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu: niektóre polisy OCP mogą również oferować ochronę w sytuacji, gdy kierowca prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu, co prowadzi do zniszczenia towaru.
 • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu: ubezpieczenie OCP może chronić przed konsekwencjami niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, zapewniając odszkodowanie klientom w przypadku niezadowalającej realizacji usługi.

Warto zauważyć, że poszczególne polisy OCP mogą mieć różne zakresy i warunki, dlatego przed zakupem polisy zaleca się dokładne zapoznanie się z jej warunkami oraz ewentualnymi opcjami dodatkowej ochrony oferowanymi przez ubezpieczyciela. Ubezpieczenie OCP jest często wymagane przez klientów firm przewozowych, co przyczynia się do zwiększenia zaufania klientów i zapewnienia ochrony finansowej w przypadku wystąpienia szkody.

Jak zgłosić szkodę z polisy OCP? 

Aby zgłosić szkodę z polisy OCP, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 • Natychmiastowe zgłoszenie szkody: Zaraz po wyjeździe kierowcy z miejsca rozładunku należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Można to zrobić telefonicznie lub mailowo. Zgłoszenie telefoniczne ma przewagę, ponieważ otrzymuje się od razu numer szkody.
 • Przesłanie dokumentów: Po zgłoszeniu szkody należy przesłać do zakładu ubezpieczeń następujące dokumenty:
 • List CMR, który zawiera informacje dotyczące zakresu i przyczyny szkody oraz dane odbiorcy, które uznaje się wstępnie za właściciela uszkodzonego ładunku.
 • Zlecenie transportowe, na podstawie którego ubezpieczyciel ustala, czy firma wystąpiła w szkodzie jako przewoźnik faktyczny czy umowny, oraz jaki był zakres obowiązków przewoźnika.
 • Wszelkie dokumenty potwierdzające legalność działalności transportowej, takie jak licencja transportowa, prawo jazdy kierowcy, umowa o pracę kierowcy, dowody rejestracyjne pojazdów transportowych, zapisy tachografu, wydruk z GPS.
 • Oświadczenie zawierające okoliczności powstania szkody, które jest kluczowym dokumentem dla dalszej likwidacji szkody w ładunku. Jeśli przyczyną uszkodzenia ładunku był jeden z przesłanek wymienionych w art. 17 ust. 4 Konwencji CMR, likwidator szkody może odmówić wypłaty odszkodowania natychmiast po zgłoszeniu szkody.
 • Notatka policji, jeśli jest dostępna, lub dane kontaktowe do jednostki policji, która interweniowała na miejscu szkody.
 • Kontakt do spedytora, co pozwoli likwidatorowi szkód uzyskać dodatkowe dokumenty bez potrzeby wysyłania prośby do przewoźnika.
 • Zgłoszenie szkody i dostarczenie wymaganych dokumentów pozwoli na szybką i skuteczną likwidację szkody przez ubezpieczyciela, co pomoże uniknąć finansowych problemów związanych z wystąpieniem szkody.

W jakich przypadkach ubezpieczenie nie działa? 

Ubezpieczenie OCP ma określone wyłączenia, które mogą sprawić, że nie będzie działać w pewnych sytuacjach. Na przykład, podstawowe ubezpieczenie może nie obejmować transportu materiałów niebezpiecznych, pieniędzy, dzieł sztuki ani żywych zwierząt. Ponadto, ubezpieczyciel może odmówić objęcia ochroną transportu drogiego sprzętu elektronicznego, chyba że zostanie zawarta odpowiednia umowa dodatkowa.

Jeśli dojdzie do zaniedbań ze strony przewoźnika lub kierowcy, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Zaniedbania takie mogą obejmować prowadzenie pojazdu przez osobę bez wymaganych uprawnień, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, nieprawidłowe załadowanie lub rozmieszczenie ładunku na naczepie, wjazd do państwa, na terenie którego polisa OCP nie obowiązuje, lub postój na niestrzeżonym parkingu.

Ważne jest, aby przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), aby uniknąć ewentualnych problemów z wypłatą odszkodowania w przypadku uszkodzenia ładunku.

Udostępnij artykuł:
Kopiuj link

Oceń stronę

0 / 5 Ocena strony: 5 Liczba ocen: 1

Twoja ocena strony:

Powiązane artykuły

Zapoznaj się z innymi artykułami wyjaśniającymi kwestie importu i transportu z Chin.

18 lis 2023
Czas czytania: 7 minut

Obecnie można zauważyć dynamiczny rozwój eksportu z Polski do Stanów Zjednoczonych. Ogromny i wyjątkowo prężny amerykański rynek staje się coraz bardziej atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców. Koszty produkcji...

16 lut 2024
Czas czytania: 4 minuty

Transport lotniczy z Chin do UK rozwija się dynamicznie, stanowiąc kluczowy element łączący dwie potężne gospodarki - chińską, drugą co do wielkości na świecie, i brytyjską, będącą...

28 maj 2023
Czas czytania: 9 minut

Transport kolejowy z Chin w ostatnich latach jest jednym z najczęściej wybieranych środków transportu obok transportu morskiego. W 2020 roku przez połączenia kolejowe Chiny-Europa przetransportowano rekordową ilość...

Link artykułu został skopiowany.

Chcesz otrzymywać wartościowe informacje na temat importu z Chin?

Subskrybując nasz newsletter raz w tygodniu będziesz otrzymywał najnowsze informacje na temat importu z Chin
Newsletter
menu
>