RODO

集装箱海运
主页

一般信息

Polityka ochrony danych osobowych firmy Union Cargo sp. z o.o.

 1. Wprowadzenie Firma Union Cargo sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jerzego Zaruby 13/12 (dalej: "Firma") przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych swoich klientów, partnerów biznesowych oraz innych osób, których dane przetwarza. Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "RODO").
 2. Cele przetwarzania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę w celu realizacji umów oraz świadczenia usług transportowych i logistycznych, w tym obsługi zleceń transportowych, kontaktu z klientami, zarządzania i dokumentowania przesyłek, rozliczeń finansowych oraz spełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i księgowego.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Firma przetwarza dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych:
 • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, w celach określonych w zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych Firma przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
 • dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • dane dotyczące umowy, takie jak dane kontaktowe, informacje o zleceniach transportowych i przesyłkach,
 • dane finansowe, takie jak numery kont bankowych, informacje o płatnościach.
 1. Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i księgowymi.
 2. Bezpieczeństwo danych osobowych Firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, nieautoryzowanym ujawnieniem oraz innymi formami niezgodnego przetwarzania.
 3. Prawa osób, których dane dotyczą Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • poprawiania (aktualizacji) swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych (prawo do "bycia zapomnianym"),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych do innego Administratora danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 1. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą, prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@unioncargo.pl.
 2. Zmiany w polityce ochrony danych osobowych Polityka ochrony danych osobowych może być aktualizowana w celu dostosowania do zmieniających się przepisów prawa oraz praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Aktualizacje będą publikowane na stronie internetowej Firmy.

您希望收到有关中国进口商品的宝贵信息吗?

订阅我们每周一次的时事通讯,您将收到有关中国进口商品的最新消息
通讯

Oceń stronę

0 / 5 Ocena strony: 0 Liczba ocen: 0

Twoja ocena strony:

菜单
>